Hiilijalanjälki

Maatilan-tuotteiden ympäristövaikutukset

Kompensoimme hiilipäästömme yhteistyössä Taimiteon kanssa. Taimiteko on osa Nuoret ilmastotöissä -hanketta, jonka tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä. Potwellin tavoitteena tässä urakassa on istuttaa uutta metsää 6–9 hehtaaria vuodessa. Samalla työllistämme suomalaisia nuoria. Taimiteossa 4H-nuoret istuttavat puita 4H-yhdistysten työpalvelun kautta tai itsenäisinä 4H-yrittäjinä.

Nuoret ilmastotöissä -hankkeen suojelijana toimii Tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Luonnonvarakeskus (LUKE) laskee hiili- ja vesijalanjäljen kaikille Potwell Oy:n Maatilan-sarjan perunatuotteille. Laskennassa huomioidaan koko tuotantoketju: alkutuotanto, varastointi, jalostus, pakkaaminen ja kuljetus sekä näiden aiheuttamat hiilidioksidipäästöt.

Laskenta perustuu elinkaariarvioinnin parhaisiin käytäntöihin: standardeihin ISO 14040 ja 14044. Laskennassa käytetään Euroopan komission Product Environmental Footprint (PEF) -menetelmää. Vesijalanjäljen laskennassa on sovellettu standardia ISO 14046, ja se on laskettu AWARE-menetelmällä, joka huomioi tuotantomaiden vesiniukkuuden suhteessa käytettyyn vesimäärään.

Perunan ilmastovaikutukset ovat vähäisiä

Laskenta osoittaa, että peruna on ilmastoruokaa parhaimmillaan. Suomalaisen perunan vesijalanjälki on hyvin pieni. Maatilan-ruokaperunatuotteiden hiilijalanjälki on 11–12 grammaa sataa grammaa tuotetta kohden. Veitsikuoritun perunan vastaava luku on 14 grammaa ja keitetyn perunan 34 grammaa sataa grammaa kohden.

Maatilan-tuotteiden ilmastovaikutus jää kasvihuonekaasupäästöjen osalta vähäiseksi. Eniten päästöjä aiheuttavat alkutuotanto ja jalostus.

Alla olevista grafiikoista voit katsoa Maatilan-sarjan tuotekohtaiset hiilijalanjäljet.

Maatilan Jäljettömän Hyvä peruna, 1 kg

Hiilijalanjälki 12 g / 100 g tuotetta

Maatilan pesty ruokaperuna, 2 kg

Hiilijalanjälki 11 g / 100 g tuotetta

Maatilan veitsikuorittu peruna, 5 kg

Hiilijalanjälki 14 g / 100 g tuotetta

Maatilan veitsikuorittu peruna, 10 kg

Hiilijalanjälki 14 g / 100 g tuotetta

Maatilan keitetty peruna, 2,5 kg

Hiilijalanjälki 34 g / 100 g tuotetta