Potwellin taimista 29 jalkapallokentällistä metsää 

Potwell Oy on Taimiteon kumppani jo neljättä vuotta. Kuluvan kesän jälkeen Potwellin lahjoittamista taimista on syntynyt jo 29 jalkapallokentällisen verran uutta metsää. Taimien määrä on laskettu Maatilan Jäljettömän Hyvä -perunatuotannon hiilijalanjäljen mukaan. 

Potwellin taimet löytävät tänä vuonna kodin Sonkajärveltä, jonne istutetaan kesäkuussa 14 800 uutta puuntaimea noin 7,4 hehtaarin alueelle. Istutustöissä työllistetään tällä kertaa Kajaanin 4H-yhdistyksen rekrytoimia nuoria. 

Yrityksen rahoittamia taimia on istutettu aikaisempina vuosina Saarijärvelle, Ähtäriin ja Kinnulaan. Kun tämän ja edellisten vuosien istutusalat lasketaan yhteen, Potwellin rahoittamista taimista on syntynyt jo noin 21 hehtaaria uutta metsää. 

Potwell on tutkinut tuotantonsa hiilijalanjälkeä suunnitelmallisesti jo yli 10 vuoden ajan. Hiilijalanjäljellä mitataan sitä, miten paljon perunanviljely aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä koko elinkaarensa aikana. Tavoitteena on läpinäkyvä vastuullinen toiminta ja päästöjen minimointi. 

Luonnonvarakeskus LUKE on laskenut Potwellin pakatun ruokaperunan hiilijalanjäljen olevan 11–12 g / 100 g, ja tästä laskelmasta on Taimiteko-yhteistyössä johdettu istutettavien taimien määrä. Metsän 55 vuoden kiertoaikana hiiltä sitoutuu ilmakehästä perunoiden hiilijalanjälkeä vastaava määrä. 

”Hiilijalanjäljen selvittäminen on yksi asia. Toinen asia on, että seuraavaa laskentakertaa varten pienennetään sitä jalanjälkeä. Jalanjälki lasketaan tasaisin väliajoin”, Potwellin toimitusjohtaja Teppo Vetoniemi kertoo. 

Yhteistyö Taimiteon kanssa alkoi vuonna 2020, jolloin Potwellin rahoittamana istutettiin 3,6 hehtaaria uutta metsää Saarijärvelle, mikä työllisti kuusi nuorta istutustöihin. Taimiteossa nuoret saavat paitsi arvokasta työkokemusta myös tilaisuuden tehdä konkreettisia tekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 

Valtakunnallisen nuorisojärjestö 4H:n Taimiteko-toiminnassa työllistetään alle 18-vuotiaita, pääasiassa peruskoulun päättäviä nuoria sekä lisätään Suomen metsien hiilinieluja. Kuusen ja männyn taimia istutetaan alueille, jotka eivät ole olleet enää vuosikymmeniin aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä tai ovat poistuneet turvetuotannosta. Tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa noin 20 miljoonaa puuta. 

(Kuvat: Taimiteko / Lassi Karvonen ja Tiina Rinne)