Hiilijalanjäljen laskeminen

Potwell Oy ja MTT ovat yhteistyössä määrittäneet  elinkaariarvioinnilla kolmen perunatuotteensa todellisten toimitusketjujen mukaiset hiilijalanjäljet. Arviointi perustuu elinkaariarvioinnin parhaisiin käytäntöihin, kuten ISO14040-sarjaan ja PAS 2050 -standardeihin sekä viimeaikaiseen kansainväliseen ja kansalliseen menetelmäkehitykseen.

Tutkimuksessa laskettiin tuotteiden todellisten tuoteketjujen eri vaiheissa syntyvät yleisimmät kasvihuonekaasut eli hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4) ja typpioksiduuli (N2O). Ne muunnettiin hiilidioksidiekvivalentti-grammoiksi sataa grammaa perunatuotetta kohden keskusliikkeen keskusvarastoon saakka.

Laskennassa huomioitiin tuotteiden koko tuotannon elinkaari viljelyn panostuotannosta kuljetuksiin keskusliikkeen varastoon. Järjestelmärajauksiin sisällytettiin lannoitteiden, kalkin ja siemenperunan tuotanto ja kuljetukset, perunan viljely, nosto ja kuljetukset pakkaamoihin ja kuorimoihin, olennaisten pakkauksien valmistus, perunan prosessointi ja pakkaaminen, jalostuksen talousveden: säilöntä- ja jätevedenpuhdistuksen kemikaalien valmistus, jätevesien käsittely, kaatopaikalle päätyvien jätteiden kuljetukset ja niiden eloperäisen materiaalin mätäneminen sekä perunoiden toimitus keskusliikkeen keskusvarastoon.

Ruokaperunan hiilijalanjälki on keskimäärin 16 gCO2-ekv. / 100 g perunatuotetta. Veitsikuoritun perunan vastaava luku on 34 gCO2-ekv. / 100 g ja keitetyn perunan 43 gCO2-ekv. / 100 g.

Kaikissa perunatuotteissa raaka-aineen tuotantoketjusta syntyy suurin osa päästöistä. Pakkauksista syntyy 3–13 prosenttia päästöistä. Pakkausten osuus kokonaishiilijalanjäljestä on suurin keitetyllä perunalla, koska siinä pakkausmateriaalia kuluu suhteellisesti kiloa kohti enemmän ja lisäksi tuotteessa käytetään erilaista pakkausmateriaalia. Koska itse perunatuotteiden hiilijalanjäljet eivät ole suuria muihin elintarvikkeisiin verrattuna, on sen ketjussa kaikkien kuljetusten osuus suhteellisesti tyypillisiä elintarvikkeita suurempi, näillä tuotteilla 10–17 prosenttia. Suurimmat päästöt kuljetuksista aiheuttaa tuotteiden kuljetus keskusliikkeen keskusvarastoon, mikä on jalostettujen tuotteiden ketjussa 4–5 prosenttia ja ruokaperunan ketjussa 13 prosenttia.

Perunakori