Hiilijalanjälki

Elintarvikkeiden valmistuksesta syntyy hiilidioksidia, joka on yksi tunnetuimmista ilmastonmuutosta aiheuttavista kasvihuonekaasuista. Hiilijalanjälkimerkki, eli CO2e-mittari, kertoo kaikkien tuotteen aiheuttamien kasvihuonekaasujen yhteismäärän hiilidioksidiksi muutettuna. Laskennassa otetaan huomioon koko tuotantoketju, eli alkutuotanto, valmistus, pakkaaminen ja kuljetus ja niiden aiheuttamat hiilidioksidipäästöt.

CO2e-merkki kertoo värikoodilla tuotteen hiilijalanjäljen suuruuden. Vihreät värit kertovat tuotteen vähäpäästöisyydestä ja kelta-oranssit värit puolestaan suuremmasta hiilijalanjäljestä. Hiilijalanjälkimerkkiä seuraamalla kuluttaja voi suunnata kuluttamistaan haluamaansa suuntaan.

 

CO

Perunakori