Hiilijalanjälki

Elintarvikkeiden valmistuksesta syntyy hiilidioksidia, joka on yksi tunnetuimmista ilmastonmuutosta aiheuttavista kasvihuonekaasuista. Hiilijalanjälkimerkki eli CO2e-mittari kertoo kaikkien tuotteen aiheuttamien kasvihuonekaasujen yhteismäärän hiilidioksidiksi muutettuna. Laskennassa otetaan huomioon koko tuotantoketju eli alkutuotanto, valmistus, pakkaaminen ja kuljetus sekä niiden aiheuttamat hiilidioksidipäästöt.

CO2e-merkki kertoo värikoodilla tuotteen hiilijalanjäljen suuruuden. Vihreät värit kertovat tuotteen vähäpäästöisyydestä ja keltaoranssit värit  suuremmasta hiilijalanjäljestä. Hiilijalanjälkimerkkiä seuraamalla kuluttaja voi suunnata kuluttamistaan haluamaansa suuntaan.

 

CO

Perunakori