Maatilan-tuotesarjan ympäristövaikutukset

Luonnonvarakeskus (LUKE) on laskenut hiili- ja vesijalanjäljen [pdf] kaikille Potwell Oy:n Maatilan-sarjan perunatuotteille. Laskennassa on huomioitu koko tuotantoketju – alkutuotanto, varastointi, jalostus, pakkaaminen ja kuljetus sekä niiden aiheuttamat hiilidioksidipäästöt. Elintarvikkeiden valmistuksesta syntyvä hiilidioksidi on yksi tunnetuimmista ilmastonmuutosta aiheuttavista kasvihuonekaasuista. Lisäksi mittari huomioi perunatuotannon vesijalanjäljen.

Mittaus perustuu elinkaariarvioinnin parhaisiin käytäntöihin: standardeihin ISO 14040 ja 14044. Mittauksessa käytettiin Euroopan komission Product Environmental Footprint (PEF) -menetelmää. Vesijalanjälkeen on niin ikään sovellettu standardia ISO 14046, ja se on laskettu AWARE-menetelmällä, joka huomioi tuotantomaiden vesiniukkuuden suhteessa käytettyyn vesimäärään.

Mittarit kertovat: perunan ilmastovaikutus vähäistä

Peruna on ilmastoruokaa parhaimmillaan. Maatilan ruokaperunatuotteiden hiilijalanjälki on 11–12 grammaa sataa grammaa tuotetta kohden. Veitsikuoritun perunan vastaava luku on 14 grammaa sataa grammaa tuotetta kohti, ja keitetyn perunan 34 grammaa sataa grammaa kohden.
Vesijalanjäljeksi saatiin ruokaperunalle 7–8 litraa (AWARE) kiloa tuotetta kohden, kuoritulle noin 11 litraa (AWARE) kiloa tuotetta kohden ja keitetylle noin 27 litraa (AWARE) kiloa tuotetta kohden.

Maatilan-sarjan ilmastovaikutus jää kasvihuonekaasupäästöjen osalta vähäiseksi. Eniten päästöjä aiheuttavat alkutuotanto ja jalostus. Vesijalanjäljen osalta keskeisiä päästövaiheita ovat muovipakkausten valmistaminen ja perunapeltojen kasteleminen.

Tiesitkö, että kompensoimme hiilijalanjälkeä? Lue lisää.

 

Maatilan-tuotteiden hiilijalanjäljet

Maatilan Jäljettömän Hyvä peruna, 1 kg

Hiilijalanjälki 12 g / 100 g tuotetta

 

Maatilan pesty ruokaperuna, 2 kg

Hiilijalanjälki 11 g / 100 g tuotetta

 

Maatilan veitsikuorittu peruna, 5 kg

Hiilijalanjälki 14 g / 100 g tuotetta

 

Maatilan veitsikuorittu peruna, 10 kg

Hiilijalanjälki 14 g / 100 g tuotetta

 

Maatilan keitetty peruna, 2,5 kg

Hiilijalanjälki 34 g / 100 g tuotetta

Perunakori